Preview

Хирургическая практика

Расширенный поиск

TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR A.L. GUSHCHA

https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.92-94

Полный текст:

Об авторах

S. V. Tarasenko
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Tarasenko S.V. – MD, Professor, Head of the Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, RyazanA. A. Natalskiy
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Natalskiy A.A. – MD, Associate Professor of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan
tel. 84912460803, tel.mob. 89,105,789,707O. V. Zaitsev
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Zaitsev O.V. – MD, Associate Professor of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, RyazanO. D. Peskov
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Peskov O.D. – MD, Associate Professor of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, RyazanA. Yu. Bogomolov
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Bogomolov A.Y. – Assistant of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, RyazanE. O. Avilushkina
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Avilushkina E.O. – Assistant of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, RyazanСписок литературы

1. Yubilej professora: (Ob А.L. Gushhe) // za vrachebnye kadry. - 1979. – 2 aprelya. [In Russ]

2. Chelovek neissyakaemoj ehnergii: (K 60-letiyu А.L. Gushhi) // z vrachebnye kadry. - 1989. – 6 aprelya. [In Russ]

3. Professor А.L. Gushha: (K 60-letiyu А.L. Gushhi) // KHirurgiya. - 1989.-№10 – s.147-148. [In Russ]

4. Chernova G. Printsipy professora Gushhi // Priokskaya pravda. - 1979. – 31 marta. [In Russ]

5. Tarasenko S.V., Fedoseev А.V. Pozdravlyaem s yubileem! (K 70-letiyu so dnya rozhdeniya А.L.Gushhi) // Ros.mediko-biologicheskij vestn. im.akad. I.P. Pavlova.-2001.-№1-2.-s.155-156. [In Russ]


Рецензия

Для цитирования:


Tarasenko S.V., Natalskiy A.A., Zaitsev O.V., Peskov O.D., Bogomolov A.Y., Avilushkina E.O. TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR A.L. GUSHCHA. Хирургическая практика. 2019;(1):92-94. https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.92-94

For citation:


Tarasenko S.V., Natalskiy A.A., Zaitsev O.V., Peskov O.D., Bogomolov A.Yu., Avilushkina E.O. TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR A.L. GUSHCHA. Surgical practice. 2019;(1):92-94. (In Russ.) https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.92-94

Просмотров: 150


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2223-2427 (Print)