Preview

Хирургическая практика

Расширенный поиск

TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR A.L. GUSHCHA

https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.92-94

Полный текст:

Об авторах

S. V. Tarasenko
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Tarasenko S.V. – MD, Professor, Head of the Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan



A. A. Natalskiy
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Natalskiy A.A. – MD, Associate Professor of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan
tel. 84912460803, tel.mob. 89,105,789,707



O. V. Zaitsev
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Zaitsev O.V. – MD, Associate Professor of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan



O. D. Peskov
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Peskov O.D. – MD, Associate Professor of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan



A. Yu. Bogomolov
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Bogomolov A.Y. – Assistant of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan



E. O. Avilushkina
Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
Россия

Avilushkina E.O. – Assistant of Department of Hospital Surgery

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan



Список литературы

1. Yubilej professora: (Ob А.L. Gushhe) // za vrachebnye kadry. - 1979. – 2 aprelya. [In Russ]

2. Chelovek neissyakaemoj ehnergii: (K 60-letiyu А.L. Gushhi) // z vrachebnye kadry. - 1989. – 6 aprelya. [In Russ]

3. Professor А.L. Gushha: (K 60-letiyu А.L. Gushhi) // KHirurgiya. - 1989.-№10 – s.147-148. [In Russ]

4. Chernova G. Printsipy professora Gushhi // Priokskaya pravda. - 1979. – 31 marta. [In Russ]

5. Tarasenko S.V., Fedoseev А.V. Pozdravlyaem s yubileem! (K 70-letiyu so dnya rozhdeniya А.L.Gushhi) // Ros.mediko-biologicheskij vestn. im.akad. I.P. Pavlova.-2001.-№1-2.-s.155-156. [In Russ]


Рецензия

Для цитирования:


Tarasenko S.V., Natalskiy A.A., Zaitsev O.V., Peskov O.D., Bogomolov A.Y., Avilushkina E.O. TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR A.L. GUSHCHA. Хирургическая практика. 2019;(1):92-94. https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.92-94

For citation:


Tarasenko S.V., Natalskiy A.A., Zaitsev O.V., Peskov O.D., Bogomolov A.Yu., Avilushkina E.O. TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR A.L. GUSHCHA. Surgical practice. 2019;(1):92-94. (In Russ.) https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.92-94

Просмотров: 193


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2223-2427 (Print)